Examen 24 November 2012 Geleider          Hond A B C TOT Kwal DSB Cert H.J. Kooijenga Tasha v.h. Hornmeer Gesl + - - VZH C. v.d. Pol Darek v.h. Huttendarp Gesl. + - - VZH A. Hop Succes vom Sennertal Gesl. + - - VZH J. Goudkamp Ralph vom Sennertal 94 81 85 260 G U IPO2 P. v.d. Pol Ilko v.d. Schulstrasse 97 85 91 273 ZG U IPO2 H. Smit Bo Polsmaten 85 - - - G IPO3, A G.H. van Assen Neff van Rietnisse % - - - Sph.1
 ©KGPOLDEBROEK
Foto Album
ABC Wedstrijd IJsselmuiden Op zaterdag 10 november jongstleden is door 3 combinaties van Kringgroep Oldebroek, Ada Witteveen met Boyca v. Euroheim, Henk Mulder met Rapper (Binq) v. Sennertal en Hans Smit met Bo Polsmaten deelgenomen. Alle drie de combinaties wilden gaan voor een kwalificatie voor het NIAK wat betekende dat er een score van tenminste 250 punten noodzakelijk zou zijn. Bij het speuren waren Hans en Ada bij elkaar in de eerste groep ingedeeld. Boyca liet een keurig stukje speuren zien wat door keurmeester Arie Stam werd beloond met 95 punten. Hans had met Bo bij het speuren wat minder geluk want ze kwamen het speurveld af met 78 punten. Uitleg hierbij was onder andere dat Bo 2 voorwerpen zou hebben overlopen, wat natuurlijk de nodige punten heeft gekost.Henk moest met Binq als eerste onderdeel starten met het appel. Binq bruiste weer van de energie waardoor hier en daar wat puntjes werden gemorst. Bij het apporteren een gevalletje 'dat doet die anders nooit' want meneer kwam bij het apporteren over de schutting helaas niet over maar om schutting terug. Keurmeester Bart Miggelbrink had uiteindelijk voor het vertoonde werk 83 punten over. Na het appel moesten Henk en Binq hun kunnen showen bij het pakwerk. Als een vaatje buskruit ging hij recht op z’n doel af. Hierbij werden achteloos enkele verstekken bij het revieren overgeslagen want onze eigen pakwerker, Toon Hop jr., stond daar namelijk in het verstek en die kun je natuurlijk niet te lang laten wachten. Bij de vlucht liet hij z’n vechtlust zien maar het lossen ging in fases. Op de afstand was hetzelfde beeld te zien. Keurmeester Wim van Dijk kende uiteindelijk een score van 84 punten toe. Doordat de score bij het speuren voor Hans en Bo toch op een voor hun wat tegenvallende 78 punten was blijven hangen moesten ze nog vol aan de bak bij het appel en pakwerk. Bij het appel lieten ze een verzorgd en snel stukje werk zien. Hier en daar moet er nog wat bijgeschaafd worden maar over het algemeen zag het er gewoon verzorgd uit en konden er 87 punten worden bijgeschreven. Ada was met Boyca vervolgens aan de beurt om te proberen een score neer te zetten waardoor ze mee zouden doen om de bovenste plaatsen. Helaas had Boyca tijdens de uitvoering waarschijnlijk andere belangen want hij haalde z’n gebruikelijke niveau niet en liet een ongewoon aantal 'dat doet t’ie anders nooit situaties' zien. Hierdoor werden er slechts 78 punten overgehouden. Bij het pakwerk wist Hans wat hem te doen stond om z’n doel, minimaal 250 punten, te behalen. Bo liet een leuk stukje pakwerk zien waarbij het revieren een lust voor het oog was. Wat een snelheid! Met de toegekende 87 punten was Hans tevreden want met 252 punten was het beoogde doel bereikt. Nadat Ada en Boyca na het appel even met elkaar in overleg waren geweest, liet Boyca weer een mooi stukje pakwerk zien zoals we dat van hem kennen en waar maar weinig aan op te merken was. Ze kregen daar terecht een mooie score van 95 punten voor toebedeeld zodat hun puntentotaal op 268 punten uitkwam. Doel dus ruimschoots gehaald. Nu was het wachten op de speurpunten van Henk en Binq. Binq had het goed gedaan want met de toegekende 95 punten en een puntentotaal van 262 punten haalde ook deze combinatie hun doel. Alle drie de combinaties hebben de gewenste scores gehaald en gaan zich nu langzaam aan voorbereiden op het aankomende PAK 2013 dat plaats zal vinden bij Kringgroep Oldebroek.
Resultaten Fokgeschiktheidskeuring Gaanderen, 27 oktober 2012. De volgende deelnemers van Kringroep Oldebroek hebben deelgenomen aan de fokgeschiktheidskeuring bij Kringgroep Slingeland. Alle deelnemers hebben hun honden succesvol aangekeurd. Naam Geleider en Hond     Voor de periode: Henk Mulder met Storm van Jabora Levensduur Peter van de Pol met Ilko vom der Schulstrasse 2013-2014 Jan Goudkamp met Ralf van Sennertal 2013-2014 Henk Mulder met Rapper van Sennertal 2013-2014 Jacob Hakvoort met Nicka v.d. Spoorlanden 2013-2014 Onze wedstrijd pakwerker Toon Hop is gevraagd voor het doen van pakwerk op de FGK bij KGP Slingeland. Waarbij de deelnemende honden ook een moedproef moesten doorstaan. Foto's door Peter Esselink.  Uitslag Oldebroeker Bokaal 13 oktober 2012 Geleider  Hond   A  B  C  TOT Kwal    DZB  Cert     Plaats Ada Witteveen Boyca v. Euroheim  91 90 97 278   ZG U IPO III 1 Jos ten Have Gündy van Haus Moons  92 93 93 278   ZG U IPO III 2 Martin Immink Barros vom Pferdeberg  98 91 89 278   ZG U IPO III 3 Tinus Sellis  Bora vh Polbeekkwartier  91 90 96 277   ZG U IPO III 4 Wim de Haan Fyco van Tessinij's  96 86 95 277   ZG U IPO III 5 Laurents Janssen Jacobus Von Haus Targa  95 91 90 276   ZG U IPO III 6 Henk Besten Linck v.d Katerstede  96 88 91 275   ZG U IPO III 7 Hans Smit Bo Polsmaten  95 89 90 274   ZG U IPO III 8 Henk Mulder Rapper vom Sennertal  93 86 93 272   ZG U IPO III 9 Jo van Schijndel Kara van Hamersslag  95 88 88 271   ZG U IPO III 10 Toon Hop Bandu Polsmaten  96 88 85 269   G   U IPO III 11 Dorie Meijer Jambo van Hildernisse  91 84 92 267   G   U IPO III 12 Arjan van der Scheer Duro (DJ) von haus Trivarba  90 86 87 263   G   U IPO III 13 Aldwin Dekker Nesse v.d Spoorlanden  80 86 90 256   G   U IPO III 14 Telma van Zante Immo von der Schiffslache  89 77 82 248   G   U IPO II  15 Keurmeester   Keurmeester     Keurmeester       Pakwerker         Pakwerker           Reserve Afdeling A   Afdeling B               Afdeling C       Korte werk         Lange werk           Pakwerker  Hans Hengelma      Cees Jaspers     Bart Miggelbrink     Toon Hop         Bob van der Steen  Clen Kogelman Foto's door Peter Esselink Gelderse Clubmatch 01-07-2012 Beuningen, 5 Deelnemers van KGP Oldebroek brachten hun hond voor, hieronder de resultaten. Kwalificatie G - Toon (T.) Hop met Utoon van Tiekerhook. Kwalificatie G - Toon (A.) Hop met Succes vom Sennertal. Kwalificatie G - Jacob Hakvoort met Nicka van de Spoorlanden. Kwalificatie G - Jan Goudkamp met Ralf vom Sennertal. Kwalificatie ZG - Henk Mulder met Rapper vom Sennertal. Foto's door Peter Esselink. IPO examen 19 mei 2012 Zaterdag 19 mei 2012 resultaten VZH/IPO examen. Naam van de Hond Naam Geleider  A B C DZB KWAL TOT Anka of Pure Nobility Peter Esselink  acc. acc. geslaagd Dayos v. Kimbleshome Berlinde Visscher  85 92 80 U G 257 Nicka v.d. Spoorlanden Jacob Hakvoort  90 91 91 U ZG 272 Ralf vom Sennertal Jan Goudkamp  95 85 92 U ZG 272 Rapper vom Sennertal Henk Mulder  98 90 98 U U 286 Nakal von Alt Walder Schloss Petra de Jonge-Huijnen 87 86 82 U G 255 Boyca v. Euroheim Ada Witteveen  95 93 99 U U 287 Bo Polsmaten Hans Smit 80 80 88 U G 248 Foto's door Peter Esselink.   21 en 22 april 2012 PAK Kringgroep Oldebroek manifesteert zich op de Provinciale Kampioenschappen. - Zowel de eerste als de tweede prijs IPO I. - De eerste prijs IPO II - En 270 punten op IPO III IPO I Henk Mulder met Rapper vom Sennertal; 98-80-94 Totaal 272 IPO I Peter van de Pol met Ilko von der Schulstrasse; 100-80-92 Totaal 272 IPO II Ada Witteveen met Boyca v. Euroheim; 97-82-97 Totaal 276 IPO III Toon Hop met Bandu Polsmaten; 96-92-82 Totaal 270 Foto's door Peter Esselink. Toon Hop debuteert op de PAK Toon Hop de wedstrijd pakwerker van KGP Oldebroek draait zijn eerste Wedstrijd. Onder grote publieke belangstelling zette hij een prima stukje pakwerk neer. Gouden speurlijn 2012  26 februari 2012 De gouden speurlijn 2012 kent dit jaat twee deelnemers van KGP Oldebroek. Jan Goudkamp met Sennah en Henk Mulder met Storm von Jabora. Naam 1 2  3 4 TOT Plaats E ‘t Lam 98 96 99 293 91 384 1 D. Poelstra 96 92 91 279 96 375 2 W. v.d. Lans 93 96 87 276 93 369 3 F. Hendriks 83 93 97 273 95 368 4 R. Bloemsma 92 92 98 282 85 367 5 D. ter Neuzen 93 88 96 277 87 364 6 J. Smit 88 95 86 269 93 362 7 P. Reisser 95 91 84 270 84 354 8 J. Louwerens 95 86 90 271 82 353 9 S. de Jong 95 80 93 268 84 352 10 M. Bunnink 90 82 88 260 80 340 11 G. v.d. Zweep 80 89 A 169 80 332 12 F. Boelens 86 78 87 251 80 331 13 E. Oosterhuis 87 87 84 258 70 328 14 J. v. Dijk 45 72 97 214 80 294 15 H. Smits 88 60 83 231 62 293 16 L. Lauxen 84 A 61 145 71 288 17 D. Bal 95 80 78 253 0 253 18   H. Mulder 96 28 88 212 2 214 19 J. Goudkamp 41 14 A 55 78 177 20 A. Pieters 2 83 A 85 0 112 21 B. Wiersma 98 70 91 259 88 347 1 C. Kuhn 91 79 92 262 84 346 2 P. Louwerens 88 2 96 186 81 267 3 H. Drenth 87 0 88 175 92 267 3 J. Dijkstra 95 65 79 239 50 289 1 A. Vledder 94 55 79 228 30 258 2 H. Giesing 24 70 84 178 178 3
Pakwerkregiodag 2012  14 Januari 2012 Toon Hop (jr) promoveert van kringgroeppakwerker naar wedstrijdpakwerker. Vandaag behaalde Toon op de landelijke regiodag voor pakwerkers zijn wedstrijd licentie met 93 punten. Basiscursus Basiscursus   Uitslag  OLDEBROEKER BOKAAL  19 september 2020 Klik op foto
Historie Historie Historie